Nástroje pro zlepšení efektivity komunikace s veřejností - Šumperk

Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy města Šumperk prostřednictvím posílení aktivit přívětivého úřadu spočívající v jednodušší a účelné komunikaci města směrem k občanovi, včetně sběru zpětné vazby od občanů.


Nástrojem projektu k dosažení cíle je pořízení tří nástrojů komunikace včetně následné implementace, které přispějí k efektivnější správě města a efektivnímu využití lidského kapitálu města (snížení administrativní zátěže). Konkrétními nástroji pro naplnění cíle jsou Strategie komunikace s veřejností, Elektronická úřední deska a Portál občana.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

logo opz

Termín realizace projektu:06/2021 – 11/2022

Celkové způsobilé výdaje: 2 784 331,25 Kč
Max. výše dotace EU: 2 645 114,68 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Operačního programu Zaměstnanost: 
www.esfcr.cz