E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

Městský úřad Šumperk ve spolupráci se společností ASEKOL usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn na Jesenické ulici při vchodu na rampu do dvora a na nám. Míru v suterénu u bočního vstupu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

Pozn.: Ostatní elektrospotřebiče, zejména lednice, mikrovlnky, pračky, myčky, televizory, monitory, elektroniku, vysavače a všechna ostatní elektrozařízení lze odevzdat do sběrného dvora na Anglické ulici.

Vladimír Hošek
referent oddělení odpadu a ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Šumperk