Zásah JSDH při větrné smršti

Tisková zpráva Jednotky sboru dobrovolných hacičů města Šumperka ze zásahu při větrné smršti ze dne 25. 06. 2008

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka zasahovala při pěti událostech s počtem 13 členů. Zásahy byly zahájeny na základě požadavku Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 25. 6. 2008 ve 20:45 hod. a ukončeny 26. 6. 2008 v 01:00 hod.

Temenická 109, Šumperk - stržená střecha z obytného domu. Jednotka s DA FORD ve spolupráci s profesionální jednotkou provedla provizorní opravu střechy za pomoci výškové techniky AZ 30 IVECO MAGIRUS 150. Na místo zásahu byla povolána hlídka MP Šumperk a zástupce firmy zajišťující správu objektu ŠMR a.s. Zástupce firmy objekt převzal ve stavu provedených nejnutnějších provizorní oprav. Další řešení v režii firmy zajišťující správu objektu.

Obec Chromeč - spadené stromy v komunikaci. Jednotka s jedním vozidlem CAS 32 T 815 pomáhala při odstraňování spadených stromů v komunikaci I. Třídy. Jednalo se o 1 km dlouhý úsek a z důvodu nebezpečí z prodlení zasahovaly 3 jednotky požární ochrany.

Žižkova, Šumperk - spadený strom v komunikaci. Jednotka s CAS 16 MAN odstraňovala spadený strom v komunikaci.

Bohdíkovská, Šumperk (pod kapličkou) - Jednotka s CAS 16 MAN odstraňovala spadené stromy v komunikaci.

Bohdíkovská, Šumperk (u točny) - Jednotka s CAS 16 MAN odstraňovala spadené stromy v komunikaci.

Pavel Koutný
velitel JSDH města Šumperka