Strom roku 2008

Město Šumperk na návrh občanů přihlásilo habr ze Smetanových sadů do ankety Strom roku 2008.

V květnu r. 1883 byl v Šumperku založen Okrašlovací spolek, který zahájil práce na zřízení veřejného parku na místě tzv. Panské zahrady (součást hospodářství Žerotínů). V r. 1885 byl potom schválen jeho plán, ovšem přesná podoba výsadeb se nedochovala. Je však pravděpodobné, že někdy v tomto období byl vysazen i habr (habr obecný - Carpinus betulus), který byl navržen do ankety Strom roku 2008. Veřejný park založený Okrašlovacím spolkem nyní nese jméno Smetanovy sady.

Habr rostoucí ve Smetanových sadech v těsné blízkosti dětského hřiště je nadprůměrně esteticky pozitivně působící solitér se zcela výjimečnou formou „pendula“.

Do ankety se přihlásilo celkem 109 stromů, patnáctičlenná porota při výběru dvanácti finalistů neměla lehkou práci. Bohužel, šumperský habr ze Smetanových sadů do užšího výběru, kde nadále rozhodují pouze hlasy veřejnosti, nepostoupil.

Více informací o anketě najdete na stránkách www.stromzivota.cz/anketa.

Strom roku

P5280003 P5280006 P5280011 P5280018 P5280008