KPPŠ 2021/2022

Komplexní preventivní program Šumperk pro šk. rok 2021/2022 je preventivní program zaměřený na žáky 4. až 9. ročníků základních škol, odpovídajících ročníků základních škol s 1. stupněm a víceletého gymnázia, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech. 

Základní vzdělávací blok

Témata osmi interaktivních bloků (besed) Základního vzdělávacího bloku jsou pro konkrétní věkové skupiny koncipována tak, aby se vhodně začlenila do vzdělávacího programu školy a stala se nedílnou součásti Preventivního programu školy. Pro zajištění efektivní prevence není možné besedy KPPŠ realizovat jen jako jednorázovou preventivní aktivitu. Je nutné je zařadit do dlouhodobé a kontinuální práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikového chování ze strany každé školy.
Podmínkou realizace besed v tomto bloku je vyplnění a odeslání závazné přihlášky a dodržování podmínek realizace Programu. Přihlášené školy odeberou všech 8 besed zařazených do tohoto bloku. Termíny realizace přednášek je nutné domlouvat v souladu s časovým rozvrhem realizace jednotlivých přednášek s dostatečným časovým předstihem.

 • Rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2021/2022
 • Základní vzdělávací blok KPPŠ 2021/2022
 • Podmínky realizace Programu KPPŠ 2021/2022
  • Do programu se mohou přihlásit pouze ty školy, které odeberou celý Základní vzdělávací blok (8 besed). Přihlásit se mohou také základní školy s 1. stupněm, kde budou realizovány pouze besedy pro 4. a 5. ročníky.
   Škola odesláním závazné přihlášky k realizaci KPPŠ souhlasí s podmínkami realizace programu na základní škole ve šk. roce 2021/2022.
   Podmínky realizace programu KPPŠ 2021/2022.
  • Přihlášení - škola do 10.9.2021 zašle vyplněnou přihlášku na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz.
   Přihláška do Programu KPPŠ 2021/2022
  • Přítomnost pedagoga -  JE NUTNÁ! Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků VŽDY zodpovídá škola. Konečné rozhodnutí o přítomnosti učitele ve třídě během konání besedy je na řediteli školy.
 • Termín realizace - říjen 2021 - červen 2022
 • Průběh realizace - do konce září 2021 bude přihlášeným školám zaslán časový rozvrh besed, včetně kontaktů na přednášející organizace.
  Kontaktní osoba školy kontaktuje přednášející organizace pro sjednání termínu jednotlivých besed sama a to minimálně měsíc před plánovaným konáním besedy. Vzhledem k časové vytíženosti lektorů, doporučujeme první kontakt e-mailem.
 • Čas - 2 vyučovací hodiny
 • Cena - 2 organizace přednáší zdarma a 2 organizace přednáší za cenu 450 Kč/vyuč. hod. = 900 Kč / jedna beseda (jedna třída).

Rozšiřující nabídka pro ZŠ a SŠ

Besedy zařazené do rozšiřující nabídky, která je nad rámec základního vzdělávacího bloku, realizuje škola dle svého uvážení. Besedy mohou realizovat také školy, které se do KPPŠ 2021/2022 nepřihlásily. Škola si realizaci besed domlouvá přímo s lektory v průběhu celého školního roku (na tyto besedy se nevztahuje rozvrh Základního vzdělávacího bloku KPPŠ 2021/2022).
Realizátoři programu KPPŠ kvalitu rozšiřující nabídky negarantují, tyto besedy nespadají do procesu hodnocení kvality KPPŠ.