Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (také NRP) je poskytována dětem, které nemají rodinu, nebo které nemohou být ve své rodině, ať už dočasně či trvale, a z různých důvodů vychovávány. Rodinné prostředí má, na rozdíl od ústavní výchovy, pozitivní vliv na vývoj dětí.
Náhradní rodinná péče může být realizována formou adopce (neboli osvojení), pěstounské péče (vč. pěstounské péče na přechodnou dobu), poručnictví či péče jiné osoby.

Více informací zde.Den pěstounství 2021 Šumperk

Den pěstounství se uskuteční dne 8. září 2021 v čase od 15:00 do 18:00 v Městské knihovně TGM Šumperk.

Program:

Vstup na akci je zdarma.

2021_Den pěstounství_Šumperk