Už víme, kdo bude stavět nové zázemí hokejové haly

Nové zázemí Škoda arény, které budou využívat nejen hokejisté, ale také další sportovci působící na šumperském Tyršově stadionu, je o další krok blíže k realizaci. Podniky města Šumperka, jimž zimní stadion patří, vybraly dodavatele stavebních prací. Nyní čekají na rozhodnutí Národní sportovní agentury o přidělení dotace, o kterou požádaly. Na výstavbu již obdržely dotaci 400 tisíc korun od Olomouckého kraje.

„Na projekt přístavby šaten u zimního stadionu je vydáno stavební povolení. V únoru jsme vypsali veřejnou zakázku a do 22. března, z přihlášených firem jsme vybrali Fortex Stavby s.r.o., která předložila nejvýhodnější a nejlevnější nabídku,“ uvedl Miroslav Pospíšil, ředitel Podniků města Šumperka.

Potvrdil, že soutěž „srazila“ cenu vycházející z prováděcí projektové dokumentace o čtrnáct procent, což představuje téměř šest a půl milionu. Investice tak přijde na 39,74 milionu korun bez DPH. Kryta by měla být z několika zdrojů.

„Podali jsme žádost o dotaci z titulu regionální sportoviště, který vypsala Národní sportovní agentura. Město se zavázalo podpořit projekt osmi miliony korun a z vlastních zdrojů máme na tuto stavbu nachystáno patnáct milionů v podobě výtěžku z prodeje ubytovny Sport,“ přiblížil možnosti financování Miroslav Pospíšil.

Začátkem června obdržely Podniky města krajskou dotaci z programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení. „Žádali jsme kraj o jeden milion, krajské zastupitelstvo ale rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši čtyři sta tisíc korun. Tyto peníze lze použít na výdaje spojené se stavebními úpravami a přístavbou zimního stadionu, ale i na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku či na dodávky vybavení,“ vysvětlil ředitel PMŠ.

V současnosti probíhá jednání s dodavatelskou firmou ohledně podepsání smlouvy, kterou musejí Podniky města ještě v srpnu odeslat Národní sportovní agentuře. „Naše žádost již prošla věcnou kontrolou, při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Do konce měsíce by mělo dojít k registraci, poté bude následovat rozhodnutí o přidělení dotace,“ popsal postup Pospíšil.

Zimní stadion pohled na ledovou plochu

Vlastní realizace stavebních úprav a přístavby je podle něj rozdělena do dvou etap. Nesmí totiž omezit průběh hokejové sezony. S výrobou ledu se přitom letos začalo již začátkem června.

To byla velká změna oproti minulým rokům, kdy ledování probíhalo na přelomu července a srpna. Letos v červnu jsme už ale věděli, že budeme mít stadion vykrytý téměř ze sta procent. Trénují zde totiž nejen domácí týmy, ale také kluby z okolních měst, kde led nemají. I proto si zde mohli lidé zabruslit o víkendech a předpokládáme, že bruslení pro veřejnost budeme i nadále nabízet,“ podotkl ředitel.

Výstavbu zázemí chtějí Podniky města zahájit hned, jak to bude možné. První etapa zahrnuje demoliční a výkopové práce, podbetonování přilehlého obvodového zdiva stadionu, vybudování základů a zděných konstrukcí přístavby a položení inženýrských sítí. „Součástí přístavby je i zásah do severní tribuny, která bude po zimní sezoně zbourána a nahrazena montovanou kovovou konstrukcí. Stěnu oddělující zimní stadion a přístavbu, včetně provizorních výplní otvorů, musí zhotovitel dokončit tak, aby byl zajištěn běžný provoz zimního stadionu,“ ujistil Pospíšil.

Stávající šatny v objektu zimního stadionu jsou ve velmi nevyhovujícím stavu. Potřebám hokejistů neodpovídají prostorově, kapacitně ani z hygienického hlediska. Přístavba vyroste na zelené ploše a bude navazovat na stávající severní obvodovou stěnu objektu. V prostoru současné Škoda arény se vybuduje nová severní tribuna, pod kterou vzniknou skladové prostory, sušárny, prádelny a chodby. Ve dvoupodlažním objektu se budou vedle šaten nacházet také posilovna, umývárny a toalety, učebny, sklady, klubovny, technické místnosti a regenerační zóna. Ta by měla sloužit nejen hokejistům, ale i všem sportovcům a sportovním klubům v areálu Tyršova stadionu.

Zimní stadion celkový pohled na ledovou plochu