Aktuality

Pozvánka na Veřejné projednávání - strategický plán města - nahled


Ve dnech 16. a 17. června proběhla v prostorách Městského úřadu Šumperk první jednání odborných pracovních skupin, vytvořených pro potřeby zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka. V těchto dnech proběhla celkem čtyři jednání pracovních skupin Image města, Soudržnost obyvatel města, Prosperita města a Udržitelná mobilita a životní prostředí. Jednání se celkem zúčastnilo na 45 osob z řad zástupců vedení města, městského úřadu, zástupců soukromých i veřejných institucí a odborníků z různých oblastí.

Na setkáních pracovních skupin proběhlo představení základních výsledků analytické části strategického plánu. Dále probíhala diskuse nad očekáváními od strategického plánu, nad vizí, klíčovými problémy a různými nápady pro rozvoj města. 

Každá pracovní skupina se zaměřila na určité téma, přičemž při dalších setkáních se toto téma obmění. Ve skupině Image města se diskutovalo o image a cestovním ruchu, v Prosperitě města o vzdělávání a zaměstnanosti, v Soudržnosti obyvatel o sociálních službách a infrastruktuře a v Udržitelné mobilitě a životním prostředí o stavu a problémech životního prostředí ve městě. Další diskuse v pracovních skupinách je naplánována na přelom září a října.

Prezentace a zápisy s výsledky jednotlivých jednání, stejně jako další informace o připravovaném strategickém plánu, je možné najít na stránkách města, v záložce Nový Strategický plán rozvoje města Šumperka - > Dokumenty