Odstartovala stavba obchvatu Bludova

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu silničního obchvatu Bludova, který z této obce odvede hustou automobilovou dopravu na hlavním tahu do Šumperka a dál do Polska. Stavba obchvatu má být dokončena v roce 2024. Nová komunikace se napojí na kruhový objezd u šumperského hřbitova. Stavba oficiálně začala ve čtvrtek 3. června.

Obchvat bude začínat velkou mimoúrovňovou křižovatkou na okraji Postřelmova, kde naváže na již existující čtyřproudý úsek. Hlavní trasa je dlouhá přes pět a půl kilometru, další více než kilometr bude měřit dvouproudý přivaděč.

Nová silnice povede složitým územím. Překonat musí mimo jiné řeky Moravu, Desnou a železnici na Šumperk. Na celém úseku bude postaveno 21 mostů, ty budou tvořit zhruba šestinu z celkové délky trasy. Stavbaři budou muset na násypy na celé stavbě navézt milion kubíků zeminy, potřebovat budou padesát tisíc kubíků cementobetonové směsi, 75 tisíc tun asfaltobetonu a více než šest tisíc tun ocelářské výztuže a oceli

Dodavatelem stavby je sdružení firem Strabag a M -silnice, které v tendru nabídlo cenu 2,323 miliardy korun.

Nová silnice o délce 5,6 kilometru bude mít čtyři pruhy a povede mimo zastavěné území. Realizace stavby tak výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mezi městy Zábřeh a Šumperk. Součástí projektu je stavba 21 mostů o celkové délce 1,2 kilometru, dvou mimoúrovňových křižovatek a tří protihlukových stěn.

Přesný popis stavby je zdeHlavní aktéři stavby včetně starosy města Tomáše Spurného při symbolickém poklepání na základní káme