Panevropský týden lesa

Ku příležitosti konání páté Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, konané dne 5. - 7. 11. 2007 ve Varšavě v Polsku, ministři odpovědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili týden 20. - 24. října 2008 jako Celoevropský (Panevropský) týden lesů.

Cílem této akce je zlepšit informovanost veřejnosti o lesním ekosystému, sektoru lesnictví a zvýšit povědomí o důležitosti ochrany lesa a jeho významu pro rozvoj ekonomiky a společnosti v Evropě.

V rámci Panevropského týdne lesa připravil Olomoucký kraj ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., Střední lesnickou školou Hranice, Sdružením lesních pedagogů ČR, Správou lesů města Olomouce, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc a Střediskem ekologické výchovy Studánka města Uničova řadu aktivit lesní pedagogiky, které jsou určeny zejména pro děti a mládež, ale i další zájemce. Jedná se například o zábavné výukové programy v lesním ekosystému, akci Den lesa na Lovecké chatě v Horce nad Moravou, vycházky s lesním pedagogem, cyklus přednášek a besed z oblasti myslivosti a péče o les, výsadbu sazeniček stromů, úklidové akce v lese, prohlídky arboreta Střední lesnické školy Hranice či výstavy fotografií z lesního prostředí.

Jelikož v říjnu často nebývá příznivé počasí, rozhodl se Olomoucký kraj realizovat výše uvedené akce v rámci Panevropského týdne lesa již od června 2008 do konce letošního roku.

Vladimíra Janotová
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje

Panevropský týden lesa I.
Panevropský týden lesa II.