Lesní hřiště v Čarovném lese

Název projektu: Lesní hřiště v Čarovném lese

Název operace: Neproduktivní investice v lesích

Hlavní cíl projektu: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních a fitness prvků apod.

Celkové výdaje: 753 830 Kč

Výše dotace: 753 830 Kč

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond, Program rozvoje venkova
Logo EU - rozvoj venkova