Motýl Tomáš

Narozen 27. listopadu 1951 v Brně

Tomáš Motýl si svou dlouholetou a systematickou prací s dětmi Šumperského dětského sboru vybudoval pověst vynikajícího sbormistra a pedagoga, který nadále inspiruje a ovlivňuje práci sbormistrů v České republice i v zahraničí. Dokázal vytvořit ideální prostředí pro všestranný vývoj dětí od nejnižších školních ročníků až do věku maturity, v němž sborový zpěv slouží jako motivační tmel. Jeho metodika dokazuje, že lze zkombinovat hravou formu se soustředěnou prací, která dětem s rozmanitými vlohami umožní naučit se pracovat samy na sobě, získat potřebnou sebedůvěru a zároveň vytvářet vzájemně prospěšné sociální klima, pomáhat si a podporovat se. Nápadité a přívětivé působení pozitivně ovlivnilo stovky dětí a mladých lidí. Na tomto podhoubí v Šumperku vyrostlo umělecké těleso, kterému se dostalo a dostává všeobecného uznání na české i mezinárodní sborové scéně. Tomáš Motýl se podílel na pořádání sedmi ročníků mezinárodního festivalu dětských sborů "Krajina zpěvu" v Šumperku, lektorem národních seminářů pro sbormistry dětských sborů, člen porot národních soutěží těchto sborů a člen Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA Praha. V roce 2006 mu byla předána Cena Františka Lýska jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti, v roce 2010 Cena Bedřicha Smetany, která je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním. Svou metodiku práce s dětmi Tomáš Motýl poutavě popsal v knize Zahrada. Po ukončení aktivní sbormistrovské činnosti v roce 2017 pracuje na dalších publikacích mapujících více než pět desetiletí života sboru. V roce 2021 byla Tomáši Motýlovi udělena také Cena města Šumperka za rok 2020. O udělení rozhodli občané města ve veřejné anketě.

Čestné občanství bylo na návrh MUDr. Víta Rozehnala uděleno Zastupitelstvem města Šumperka 22. dubna 2021.