Linky telefonické krizové pomoci

Linky telefonické krizové pomoci

Linky pro seniory a jejich blízké - na linky se lze obrátit s jakoukoliv náročnou situací. 

Národní krizové linky - celostátní působnost

  • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize) - krizová pomoc dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.
    tel.: 116 123 (nonstop), ZDARMA.
    Chat Linky první psychické pomoci – chatové okno najdete na webu www.linkapsychickepomoci.cz v pravém dolním rohu v čase od 12:00 do 17:00 hod.

  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): pomoc pro oběti a pozůstalé.
    tel.: 116 006 (nonstop), ZDARMA - pro oběti kriminality a domácího násilí.
    Poradna BKB Olomouc: tel.: 732 700 533,  e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz