Měřící stanice Šumperk, ZŠ Vrchlického 22

Aktuální data z měření na stanici - prachové částice, oxid dusičitý a oxidy dusíku, ozón, meteorologie; zprávy-roční vyhodnocení měřených dat na stanici a porovnání s imisními limity.

Aktualita-souměření na monitorovací stanici Šumperk, ZŠ Vrchlického v roce 2022

V blízkosti  monitorovací stanice na hřišti ZŠ Vrchlického probíhá  v termínu od 17.března 2022  do 2.května 2022 souměření  Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Souměření je zajištěno  mobilním měřicím vozem ČHMÚ.
ČHMÚ je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí mimo jiné za účelem „výkonu národní referenční laboratoře pro kvalitu vnějšího ovzduší“ (NRL) dle Směrnice Komise (EU) 2015/1480. Mezi úkoly NRL vyplývající z legislativy patří také zajišťovat přesnost měření v ČR a zajišťovat správnost měření v ČR tím, že přezkoumává minimálně jednou za pět let u institucí provozujících měřicí sítě jejich systém kvality měření. NRL provádí posuzování kvality dat měřicích sítí, kontroly i v místě měření (stanice, laboratoře) - vhodnost přístrojů, jejich technicko - provozní parametry apod., provádí také poradenskou činnost.