Aktuality

Uzavření sběrného dvora na ulici Příčné

V pátek 3. listopadu bude sběrný dvůr na ulici Příčné z technických důvodů uzavřen.


Nebezpečný odpad, vzniklý na území města, mohou odevzdat i ti, kteří zde trvale nebydlí

Fyzické osoby, kterým vznikl nebezpečný odpad na území města Šumperka a nemají ve městě trvalý pobyt, mohou tento nebezpečný odpad odevzdat v sobotu 14. října 2023 od 8 do 12 hodin na sběrném dvoře v Příčné ulici.
Občané s trvalým pobytem v Šumperku mohou nebezpečný odpad odevzdávat na sběrné dvory po celý rok.
Podnikající fyzické osoby a právnické osoby při jejichž činnosti vzniká nebezpečný odpad musí tento odpad předat oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.


STAVEBNÍ ODPADY NA SBĚRNÝCH DVORECH

Od 1.9.2023 lze na sběrných dvorech odevzdávat bezplatně v rámci stanoveného limitu 200 kg/občan/měsíc pouze stavební odpad, který je možno dále využít.

Jedná se o cihly, beton, betonové a pálené tašky, omítky, keramické kachličky, ytong nebo jejich směsi.

Stavební odpad, který je znečištěn dalšími příměsemi jako jsou zemina, plastové či kovové trubky, perlinky, elektrické kabely, IPA, zateplovací pěny, vaty, polystyreny, dřevo, obaly od omítek, sanitární keramika apod. nebude na sběrných dvorech přijímán a původce takového odpadu má povinnost ho předat k dalšímu nakládání do zařízení k tomu určeném – např. Recovera Využití zdrojů a.s., Rapotín

Stavební odpad s obsahem azbestu, který je přijímán na sběrném dvoře na Příčné ulici (střešní krytina s obsahem azbestu), musí být zabalený tak, aby během jeho skladování a manipulace nemohlo dojít k uvolnění azbestových vláken (např. v plastových pytlích či jiných neprodyšných obalech)Svoz bioodpadu v roce 2023 bude probíhat od pondělí 6. března do pátku 24. listopadu, více informací

Upozornění ohledně třídění plastu

Injekční stříkačky, inzulinová pera, nespotřebované či prošlé léky nebo jiné obaly ze zdravotní či veterinární péče v domácím prostředí patří do lékárny nebo se předávají zpět poskytovateli zdravotní či veterinární péče. Nelze vhazovat do kontejnerů na tříděný odpad.

odpady