Zpravodaj Senioři v krajích

Občasník "Senioři v krajích" Ministerstva práce a sociálních věcí vznikl jako jeden z dílčích výstupů projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o zkvalitnění života seniorů, osvěta v oblasti demografických trendů spojených se stárnutím populace a vytvoření jakéhosi komunikačního mostu mezi centrální úrovní ministerstva a jednotlivými regiony České republiky.