Zábory veřejného prostranství

V Šumperku je zábor veřejného prostranství zajišťován od 1.7.2018 odborem MJP, oddělením komunálních služeb MěÚ Šumperk, nám. Míru 1.

Zábor veřejného prostranství: reklamní zařízení typu „A“, - předzahrádky, - prodejní stánky, - reklamní a propagační akce