Anketa - „Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku- I.etapa“

Vážení občané, srdečně Vás zdravím a obracím se na Vás s prosbou o spolupráci.

Město Šumperk připravuje projekt modernizace hřišť v areálu komunitního centra (Komín) a u ZŠ Šumavská. Bude se jednat o komplexní modernizaci obou hřišť včetně umělých povrchů, instalaci herních prvků a mobiliáře. Město Šumperk se bude ucházet o dotaci na spolufinancování této akce ze strukturálních fondů EU. V souvislosti s přípravou žádosti si Vás, jako potenciální uživatele obou hřišť, dovoluji požádat o vyplnění níže uvedené anonymní ankety. Děkuji Vám.

Ing. Petr Suchomel, místostarosta

ZDE MŮŽETE HLASOVAT -> ANKETA - „Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity v Šumperku- I.etapa“