Tisková zpráva MP Šumperk za období od 19. - 25.5.2008

Dne 22.5.2008 ve 14:30 hod. zadržela hlídka Městské policie Šumperk v prostorách nádraží ČD muže, který nenastoupil do výkonu trestu. Byl omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR.

Dne 23.5.2008 v 01:00 hod. byl zpozorován na kamerovém systému městské policie muž, který přešel přes motorové vozidlo Fiat, které bylo zaparkováno na "Točáku" a sloužilo jako maturitní tablo. Na místo byla vyslána hlídka MP, která muže zadržela. Jelikož došlo k poškození tohoto vozidla a nebylo možno na místě vyčíslit škodu, byla věc předána správnímu orgánu k dořešení.

Dne 25.5.2008 zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Reissova muže, po kterém bylo vyhlášeno pátrání Policií ČR. Muž byl omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení PČR v Šumperku.

Dne 25.5.2008 bylo při zjišťování totožnosti pachatele krádeže v Pennu marketu zjištěno hlídkou MP Šumperk, že tento muž byl za takový čin v posledních třech letech potrestán. Byl proto omezen na osobní svobodě a předveden na Obvodní oddělení PČR v Šumperku.

Dne 25.5.2008 po 20:00 hod. bylo oznámeno, že na ul. Uničovské za prodejnou Hruška popíjí mládež alkohol a chová se hlučně. Na místo byla vyslána hlídka MP Šumperk, která zjistila, že dva mladíci podali alkohol dvěma dívkám ve věku 12 a 14 let. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hladina alkoholu u těchto dívek 1,02, resp. 0,89 promile. Oběma mladíkům byla uložena bloková pokuta za podávání akoholických nápojů mladistvým a informace o podnapilých dívkách byla předána příslušným pracovníkům odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk.

Městská policie Šumperk se zaměřila na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vykazuje osoby, které tuto vyhlášku poruší z těchto prostor. Za porušení této vyhlášky byla uložena jedna bloková pokuta, jednou byla věc předána správnímu orgánu, dvakrát byla věc řešena domluvou. V kontrole této vyhlášky pokračujeme i nadále.

Dále bylo řešeno 11 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP Šumperk