Tisková zpráva MP Šumperk za období od 21. -27.4.2008

Dne 22.4.2008 v 19,30 hod. zadržela hlídka MP Šumperk na ul. Reissova muže, který byl osobou hledanou Policií ČR. Zadržený muž byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR v Šumperku.

Dne 23.4.2008 byl kamerovým systémem Městské policie Šumperk zachycen mladík, který kopal do lampy veřejného osvětlení na Hlavní třídě. Věc byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu, neboť lampu musí nejprve zkontrolovat technik, zda nedošlo k jejímu poškození.

Dne 26.4.2008 byl zadržen strážníky Městské policie Šumperk pachatel krádeže v prodejně Hypernova. Při zjišťování totožnosti vyšlo najevo, že byl za krádež v posledních třech letech potrestán, byl proto omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR.

Dne 27.4.2008 v 15,20 hod. telefonicky oznámil strážník MP Šumperk, t.č. mimo službu, že z areálu firmy DOLS je vyvážen nějakým mužem a ženou kovový materiál. Dalším šetřením bylo zjištěno, že tyto osoby tento materiál odcizily. Bylo jim zabráněno v dalším protiprávním jednání a věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu.

V uplynulém týdnu byly na ulicích Šumavské, Jesenické a Lidické prováděny kontroly, zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Její překročení bylo zjištěno celkem v patnácti případech, za což byly řidičům uloženy blokové pokuty ve výši 16 500,-Kč.

Dále jsme se zaměřili na dodržování obecně závazné vyhlášky, upravující pohyb psů ve městě. Byl mj. zjištěn majitel, který po svém psu neuklidil . Byla mu uložena bloková pokuta.

Dále bylo řešeno celkem 5 krádeží v obchodech.

Ing. Zdeněk Dočekal
ředitel MP Šumperk