Temenice je možná starší, než samotný Šumperk

Osada Temenice je dnes už nedílnou součástí Šumperka. Mnozí už ani netuší, kde končí město a začíná někdejší samostatná obec. Přesto jsou dějiny Temenice od města dost odlišné a není vyloučeno, že je Temenice dokonce starší než samotný Šumperk.

Již v době bronzové zde stávala osada. Jaké byly další osudy tohoto místa, není jasné. Německé prameny uvádějí, že obec byla založena už kolem roku 1180, ale důkazy pro to chybí. Temenice prý dostala své jméno podle bažinatého místa, kde byla založena.

Německé jméno Hermesdorf vychází patrně ze jména zakladatele vsi, Heřmana nebo Hermana. Nejstarší historie obce je spojena s bludovským panstvím, později byla Temenice příslušná k Novému Hradu. První zmínka je v listině z roku 1417. Spolu s ním osada patřila zábřežským Tunklům a později přešla do držby Žerotínů.

Temenice tvrz

Roku 1572 byla osada prodána Bedřichu Odkolkovi z Oujezdce, který se v Temenici trvale usadil ve tvrzi. O té se historické prameny zmiňují v roce 1578 a zajímavé je, že stojí dodnes. Patří do areálu Střední zemědělské školy a zachovaly se zde zajímavé historické prvky.

Celý pořad o temenické tvrzi najdete zde.

Temenice sklepení tvrze

Foto: Miroslav Kobza, Český rozhlas