Město rozmístilo čtyři nádoby na tuky a oleje

Lidé již nemusí s použitými jedlými tuky a oleji do sběrného dvora. Město ve spolupráci s bioplynovou stanicí EFG Rapotín BPS nechalo rozmístit v Šumperku čtyři sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje. Jde o zkušební projekt nádobového sběru použitých jedlých tuků a olejů z domácností, jímž chce město ověřit zájem ze strany občanů. V případě kladné odezvy bude počet nádob navyšovat.

Zelené nádoby s oranžovým víkem označené ke sběru použitých tuků a olejů jsou umístěny na těchto stanovištích tříděného odpadu: Čsl. armády 24, Fibichova 15, J. z Poděbrad 33 a Prievidzská 2. Kromě těchto čtyř míst mohou použité jedlé oleje a tuky obyvatelé města i nadále odevzdávat ve sběrných dvorech.

Foto Popelnice na olej (002)

Použité, dostatečně vychladlé jedlé oleje a tuky slévejte do plastových, dobře uzavíratelných nádob (PET lahve), aby nemohlo dojít k vylití jejich obsahu. Nepoužívejte skleněné lahve, neboť hrozí jejich rozbití a rozlití obsahu. V žádném případě olej nevylévejte přímo do sběrné nádoby.

Do nádoby patří pouze takzvaný kuchyňský olej, nikoliv například vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!

Jako u každého tříděného odpadu je do zvláštních sběrných nádob zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Děkujeme, že třídíte.

postup (002)