Šumperk získal Odpadového Oskara

Město získalo další ocenění, které svědčí o tom, že lidé kvalitně třídí odpad. V soutěži Odpadový Oskar, která vyhodnocuje množství vytříděného odpadu, získal Šumperk krajský primát v kategorii obcí nad pět tisíc obyvatel. Lidé dokázali vytřídit 38 procent odpadů.

Soutěž probíhá v celé České republice, upozorňuje na zodpovědné nakládání s odpady a motivuje k lepšímu třídění a ke snižování směsného komunálního odpadu. Letos ji vyhlásil spolek Arnika už pošesté.

„Lidé z oceněných měst jsou velmi zodpovědní k životnímu prostředí a za svou svědomitost ve třídění si zaslouží velké poděkování. Toho by však nedosáhli bez vynikajících podmínek třídění a motivace lidí ze strany vedení města," shrnul odborník na odpadové hospodářství Milan Havel z Arniky.

Kromě Šumperka v Olomouckém kraji vynikaly Tučín mezi městy do tisíce obyvatel a Mikulovice mezi městy do pěti tisíc obyvatel. Nejlepších výsledků dosahují tam, kde lidé platí za svoz jen skutečně vyhozeného množství odpadů. Vedle oceněných obcí a měst Arnika také vyzdvihla příklad dobré praxe města Jeseník za výbornou práci na zlepšování odpadového hospodářství.

Česká republika má oproti ostatním vyspělým zemím výrazně vyšší produkci směsného komunálního odpadu. Domácnosti a firmy v Česku ročně vyhodí v průměru 270 kg, zatímco v Rakousku nebo v Německu je to jen 170 kg.

containers 4002072 1920