Nová tajemnice: Chtěla bych se správně rozhodovat

„Chtěla bych být spravedlivou vedoucí, která bude mít patřičnou autoritu, ale zároveň důvěru všech zaměstnanců a vedení města,“ říká Helena Miterková, která 12. září usedla do křesla tajemnice na šumperské radnici. Mezi její priority patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance a klienty v době pandemie i mimo ni, zefektivnění činnosti úřadu, zlepšení komunikace uvnitř i navenek a koncepční přístup při zavádění nových postupů či technologií.

Pro město Šumperk jste začala pracovat v roce 2012, byla jste jmenována do funkce vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů. Po osmi letech měníte pozici, jaký byl hlavní důvod této změny? Bylo těžké vaše rozhodování?

Rozhodování bylo velmi těžké. Doufala jsem, že se do výběrového řízení na funkci tajemníka přihlásí někdo z mých služebně starších kolegyň či kolegů. Proto jsem se do prvního výběrového řízení nepřihlásila a také v tom druhém jsem dlouho váhala. V pozici vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů jsem byla maximálně spokojená a neměla jsem potřebu přemýšlet o změně. Tu ve mně vzbudilo až naléhání kolegů, abych to zkusila, a úřad tak měl mezi uchazeči o funkci tajemníka svého zástupce. Samozřejmě, že v mém rozhodování měla vliv i možnost kariérního postupu, ale to nebylo mou prioritou. Byla to spíš oblast personálního řízení, která mě vždy z toho spektra činností, jež jsem měla na starost, oslovovala a byla mou největší motivací.


tajemnice

Na váš bývalý post již proběhlo výběrové řízení, kdo se ujme funkce vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů?

Výběrová komise doporučila Olgu Hajdukovou, která během výběrového řízení prokázala nejlepší znalosti jak odborné, tak i jazykové, a měla také nejucelenější představu budoucího rozvoje odboru i strategie města v oblasti školství, kultury, řízení příspěvkových organizací i vnějších vztahů.

Před vámi vedl bezmála třicet let úřad tajemník Petr Holub. Jak moc je pro vás těžké nastupovat do funkce po tak uznávané osobnosti?

Převzít funkci po Petru Holubovi je skutečně náročné. Bude mi nějakou dobu trvat, než zcela zvládnu pojmout tu obrovskou šíři agend, za něž jsem převzala zodpovědnost. Zkušenosti Petra Holuba budu muset načerpat sama, stejně jako to oněch třicet let dělal on. Jsem vděčná všem svým kolegyním a kolegům z úřadu, že jsou vstřícní a v tom nelehkém adaptačním období mi pomáhají. Jsem také vděčná vedení města za důvěru, které se mi dostává, a samozřejmě své rodině za trpělivost a podporu.

 Do funkce nastupujete v nelehké „koronavirové“ době, jež přinesla nemalá úsporná opatření. Jaké úkoly vás čekají, jaké priority jste si určila?

„Koronavir“ ovlivnil rozhodování každého z nás a samozřejmě také veřejnoprávních korporací, mezi něž patří i město Šumperk, které stejně jako řada jiných muselo přistoupit k systémovým úsporám. Omezily se investice, personální výdaje a výdaje na všechny postradatelné aktivity města obecně. Všichni ale věříme, že se jedná o přechodné období, jež ve zdraví zvládneme a opět se vrátíme ke svým běžným životům a k rozvíjení potenciálu tohoto města.

Momentálně je však mojí prioritou zajistit bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance a klienty a samozřejmě bezproblémový chod úřadu. Do budoucna bych chtěla pracovat na zefektivnění činnosti úřadu, na propagaci toho, co už dnes úřad nabízí a příchozí klienti to často nevědí. Chci hledat způsoby, jak zlepšit komunikaci úřadu uvnitř i navenek a koncepční přístup při zavádění nových technologií.

 Jakou chcete být tajemnicí?

To je velmi těžká otázka, protože něco jiného je chtít a něco jiného je v soukolí všech vlivů, překážek a omezení svá přání realizovat. Určitě bych chtěla být nápomocná každému smysluplnému a systémovému řešení či změně. Chtěla bych se vždy správně rozhodovat. Chtěla bych být spravedlivou vedoucí, která bude mít patřičnou autoritu, ale zároveň důvěru všech zaměstnanců a vedení města. Chtěla bych všechny kolem sebe motivovat k lepším výkonům. Chtěla bych, aby byl úřad místem, kde se všem dobře pracuje, komunikuje, plánuje, realizuje, jedná, ale také vyřizuje, ověřuje, zjišťuje a projednává vše, co občané města či obyvatelé obce s rozšířenou působností potřebují.

tajemnice2