Boží muka spojená s inkvizičními procesy jsou v péči restaurátora

Obnovy se letos dočká další šumperská památka. Olomoucký kamenosochař a restaurátor René Seifried si začátkem léta odvezl do své dílny boží muka z roku 1699 věnovaná památce obětí čarodějnických procesů, která byla před lety umístěna na křižovatku cest poblíž osady Nové Domky. Na opravu se městu podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje. Na své místo by se měla boží muka vrátit do konce října.

Pozdně renezanční boží muka se skládají z novodobého podstavce, původního pískovcového pilíře a vrcholové kaplice s vetknutým kovovým křížem. „Kaplice, na níž je z větší části dochovaný německý nápis s datací roku 1699, představuje v současnosti přibližně třetinu z celkové třímetrové výšky památky a je vytvořena z unikátního materiálu, krupníku, tedy mastkové břidlice. Tato hornina se těžila pouze v okolí Sobotína a Vernířovic,“ uvedla vedoucí oddělení státní památkové péče Monika Paulová.

Potvrdila, že boží muka jsou totiž spjata s inkvizičními procesy v 17. století na Šumpersku. V regionu je takových cenných tzv. čarodějnických památek několik, takže tvoří unikátní kulturně historický soubor. „Přestože se tato muka nezachovala ve svém někdejším objemu a na původním místě, mají vysokou historickou hodnotu. Loni v dubnu byla prohlášena rozhodnutím Ministerstva kultury za kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR,“ doplnila vedoucí oddělení státní památkové péče.

17

Boží muka nechal postavit šumperský purkmistr Kaspar Sattler dle testamentu z 2. srpna roku 1683, tedy několik dní před svou popravou, podle historika Franze Harrera nesla letopočet 1684. Boži muka stávala původně údajně mezi třemi lípami v místech, kde je dnes budova okresního soudu. Před zahájením její stavby, přibližně v roce 1902, byla přemístěna do městského muzea, které se tehdy nacházelo v přízemí jižního křídla bývalého dominikánského kláštera. Dle dobové zprávy se sloup ocitl v kumbále na harampádí, aby se poté zásluhou tehdejšího starosty města Gustava Oberleithnera dostal na pozemek v Příčné ulici. Po roce 2000 ovšem místní radnice v této lokalitě plánovala vybudovat sběrný dvůr, takže pro boží muka hledala vhodné umístění. Díky příspěvku kraje v rámci dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji byla památka nejprve v roce 2007 odborně a poté přesunuta na křižovatku cest poblíž osady Nové Domky. Zde tvoří jedno ze zastavení na tzv. Čarodějnické cyklotrase, jež vznikla před čtrnácti lety.

„Vzhledem ke stáří a povětrnostním podmínkám trpí památka rozsáhlým statickým poškozením. Dochází ke korozi kamene i spojovacích prvků. Navíc jsou na kaplici znatelné opravy z minulosti,“ popisala stav božích muk Monika Paulová. Město tak letos v únoru podalo žádost o dotaci na kompletní restaurování památky z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020, kterou kraj podpořil. Oprava přijde na necelých 108 tisíc korun, kraj na ni přispěje padesáti tisíci.