Rekonstrukce a modernizace kuželny

Příspěvek Olomouckého kraje byl použit na dodávku a montáž segmentové čtyř dráhy pro kuželky vč. veškerého příslušenství.


olomoucky kraj

Termín realizace projektu:08/2019

Výše příspěvku: 500 000,- Kč

Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj