Objemný odpad

12.-23. ZÁŘÍ 2022

Podzimní svoz objemného odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů přistavených na 40 stanovištích ve městě i u zahrádkářských kolonií proběhne ve dnech 12.9.2022 až 23. 9. 2022. Kontejnery budou přistavovány na stanoviště v pracovní dny dle rozpisu a další pracovní den budou odvezeny. Kontejnery přistavené v pátek budou na stanovišti přes víkend a budou odvezeny v pondělí ráno.


Pictogram objemný odpad

Stanoviště kontejnerů na objemný odpad jsou v mapě znázorněny červeným kolečkem s číslem, kdy číslo v kolečku značí datum přistavení kontejneru. Kolečko s číslem 14 – kontejner bude na stanoviště přistaven 14. září a následující den ráno bude odvezen.

Kontejnery jsou určeny pro odložení objemného odpadu obyvatel Šumperka, nikoli podnikajících osob.

Žádáme občany, aby neodkládali objemný i jiný odpad mimo kontejnery!

 

Do kontejnerů můžete odkládat:

nábytek, kuchyňské linky, sedací soupravy, matrace, koberce, linolea, dveře, jízdní kola, kočárky, dětské autosedačky, peřiny a podobně.

 

Do kontejnerů na objemný odpad je zakázáno odkládat:

ELEKTROSPOTŘEBIČE, PNEUMATIKY, NEBEZPEČNÝ ODPAD, STAVEBNÍ ODPAD a další složky TŘÍDĚNÉHO ODPADU.

Objemný odpad můžete po celý rok odevzdávat na sběrné dvory na ulici Příčná a Anglická

SVOZ OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU - září 2022
pondělí 12.9. Finská Evaldova Šumavská Prievidzská
parkoviště parkoviště parkoviště u školy u kotelny
úterý 13.9. Alšova Čsl. Armády 24 B. Václavka Rooseveltova
u sběrného místa parkoviště u čp. 12 u čp. 8
středa 14.9. Okružní Reissova Gen. Svobody Pod Senovou
parkoviště parkoviště u čp. 19 u parku křižovatka s ul. Sluneční
čtvrtek 15.9. Čičákova Gen. Svobody Revoluční Temenická
křižovatka s ul. Peckova parkoviště u Finančního úřadu parkoviště u Moravanky u hasičárny
pátek 16.9. Javoříčko Bludovská Polní Pod Vyhlídkou
u zahrádek křižovatka s ul. Majakovského křižovatka s ul. Trnkova u zahrádek
pondělí 19.9. Nerudova Hrubínova Kranichova Fibichova
u čp. 40      
úterý 20.9. Pod Senovou Masarykovo nám. Bludovská Temenická
u čp. 48B u Gymnázia parkoviště u čp. 2 parkoviště u čp. 13
středa 21.9. Svatováclavská 8. května Bohdíkovská Žižkova
u čp. 7 křižovatka s ul. Lidická u čp. 37 u čp. 10A
čtvrtek 22.9  Tylova U tenisu Bohdíkovská 8. května
u koupaliště   u lomu u školy
pátek 23.9. Vikýřovická Uničovská Žerotínova Bohdíkovská
u přejezdu zahrádky U Splavu zahrádky konečná autobusu