Otcové mohou na novorozenecké oddělení

Další krok k návratu do normálu učinila Nemocnice Šumperk. V polovině června zrušila zákaz návštěv na porodnickém oddělení. Tatínkové a další rodinní příslušníci tak mohou přijít na návštěvu za svými blízkými a seznámit s novým přírůstkem do rodiny.

 Nemocnice Šumperk se i na doporučení ministerstva zdravotnictví a hygieniků se postupně vrací zpátky ke svému standardnímu provozu od začátku června. Naplno se rozjely ambulance i operační sály. Nemocnice rovněž zrušila zákaz vjezdu automobilů do areálu a otevřela také veškeré postranní vchody pro pěší.

novorozenec

Vedení nemocnice však pacienty žádá, aby i nadále dodržovali během návštěvy zdravotnického zařízení veškerá doporučená opatření, ať už jde o roušky na obličeji, dodržování vzájemných odstupů nebo dezinfekce rukou.