Tisková zpráva MP Šumperk za období od 3. - ; 9.3.2008

Dne 6.3.2008 v 00,45 hod. zadržela hlídka Městské policie Šumperk na ul. Gen. Svobody před barem Lambada muže, který byl osobou hledanou Policií ČR, Tento muž byl omezen na osobní svobodě a převezen na Obvodní oddělení PČR v Šumperku.

Dne 7.3.2008 zjistila hlídka Městské policie Šumperk při projednávání přestupku, týkajícího se nezaplacení parkovného, že řidič vozidla se prokazoval neplatnými doklady. Věc byla postoupena správnímu orgánu.

Dne 9.3.2008 v 10,00 hod. zadržela hlídka Městské policie Šumperk v marketu Kaufland ženu, která byla hledanou osobou Policií ČR. Tato žena byla omezena na osobní svobodě, protože se pokusila o útěk a předána Policii ČR.

Dne 9.3.2008 bylo telefonicky oznámeno dívkou, že její nezletilý bratr přišel domů podnapilý a agresivní a vyhrožuje jí i své matce zabitím. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka Městské policie Šumperk a mladíka zadržela. Provedenou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 1,05 promile alkoholu. Kde a kým mu bylo umožněno se napít, mladík odmítl sdělit. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která agresivního mladíka umístila do policejní cely. Ke zranění osob ani ke škodám na majetku nedošlo.

V uplynulém týdnu byli odchyceni 2 psi a předáni majitelům.

Bylo řešeno celkem 11 krádeží v obchodě jako přestupek proti majetku, protože celková výše škody nedosáhla částky 5 000,-Kč.

Ing. Zdeněk Dočekal, ředitel MP Šumperk