Plán zasedání na 2. pololetí

Časový a obsahový program zasedání Zastupitelstva města na 2. pololetí 2022 (do komunálních voleb)

15.09.2022 (od 13.00 hod. bude RM, následovat bude od 15.00 hod. ZM)

Stálé body:

Program zasedání ZM projednán v ZM 16.06.2022.


Pozn.: Ustavující zasedání nově zvoleného ZM je předběžně plánováno na 20.10.2022, další zasedání ZM 10.11.2022 a 08.12.2022.