Město dostalo ocenění za e-fakturu

Město Šumperk bodovalo v krajském kole soutěže Zlatý erb. V kategorii „Elektronické služby“ se umístilo na druhém místě s projektem e-faktura.

Služba vznikla v polovině roku 2019 a využívají ji občané města Šumperka, kteří mají účet u České spořitelny. K dnešnímu dni se jejich počet blíží k 1000 a další se průběžně přidávají.

E-faktury umožňují občanům komfortní způsob platby například poplatků za odpad či poplatků za psa prostřednictvím internetového bankovnictví, a to díky jeho propojení s informačním systémem GINIS. Projekt prokázal, že lidé hradí městské poplatky rychleji a ochotněji, pokud předpis dostanou elektronicky a pouze ho jednoduše autorizují. Elektronické platby usnadňují placení nejen občanům, ale také zefektivňují výběr poplatků.

Cenu osobně převzal z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka starosta Tomáš Spurný a vedoucí oddělení informatiky městského úřadu Pavel Kouřil, který pomohl e-fakturu zavést do praxe. „Usnadňovat život našim občanům, to je jeden z hlavních úkolů našeho úřadu. Jsem rád, že e-faktura padla na úrodnou půdu a stále více občanů má zájem ji využívat,“ uvedl Tomáš Spurný.

Jak e-faktura funguje?

1. Pravidelné stahování žádostí o zřízení E-faktury

Občan si o zřízení E-faktury může požádat ve své bance. Ta tuto informaci zaeviduje do svého systému. Správce pohledávky na městském úřadě si v informační platformě GINIS Standard provede stáhnutí žádostí o zřízení E-faktury. Správce pohledávky žádosti projde a dle shody s kartou poplatníka buď žádost schválí, nebo odmítne. Po provedení kontroly se posílají informace zpět bance. Na kartě poplatníka dochází k automatické změně způsobu úhrady na E-faktura

2. Zpracování žádosti o zřízení E-faktury přímo na úřadě

Občan při přihlášení se na úřadu k trvalému pobytu nebo při evidenci psa požádá o úhradu pomocí E-faktury. Tento způsob platby je mu evidován na jeho kartě. Po evidenci proběhne komunikace mezi úřadem a bankou, kdy do banky je zaslána informace o nastavení E-faktury.

3. Zasílání výzev k uhrazení místních poplatků

Správce pohledávky na městském úřadě buď na začátku roku hromadně nad všemi poplatníky generuje jejich roční předpis, nebo se generování předpisu provádí individuálně nad kartou poplatníka. Po vyfiltrování poplatníků, mající E-fakturu a neuhrazený předpis se nad těmito poplatníky generuje dávka do banky.

4. Občan do svého internetové bankovnictví obdržel E-fakturu

Z ní je patrné kdo je výstavce, jaký je datum splatnosti, o jaký místní poplatek se jedná, jaká je částka k zaplacení. Po kliknutí na tlačítko zaplatit se provede autorizace a dojde k zaplacení.

web2