Jak zacházet s odpadem

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 má svá specifická pravidla. Zde je doporučení Státního zdravotního ústavu.


Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19?

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice na směsný komunální odpad standardním způsobem.

3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.


Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě a v případě prokázaného onemocnění?

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.