Informační DVD Úřadu vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany

Úřad vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany ve spolupráci s PR agenturou AMI Communications vytvořili informační DVD.

Z DVD se občané dozví informace související s případným umístěním radarové stanice systému protiraketové obrany na území ČR. O fungování celého systému a jeho jednotlivých komponentech hovoří bývalý náčelník generálního štábu generál Jiří Šedivý. Vliv radiolokátoru EBR na životní prostředí a zdraví obyvatel žijících v jeho blízkosti je podrobně vysvětlen MUDr. Peterem Bednarčíkem z Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany. Nechybí ani názory vrcholných českých politiků, amerického velvyslance v ČR Richarda W. Grabera a předních osobností českého kulturního a společenského života.

Informační brožuru dostanou až do schránky všichni zájemci, kteří o ní buď písemně požádají na adresu:

Veškeré dostupné informace mohou zájemci nalézt také na www.protiraketam.cz

Ing. Pavel Kouřil
vedoucí oddělení informatiky