Revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad

Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím a obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Mnozí z Vás již v loňském roce zaregistrovali poměrně rozsáhlou informační kampaň týkající se plánované rekonstrukce ul. Jiřího z Poděbrad a přilehlých prostranství. Prostřednictvím této kampaně, která probíhala nejen tisku, ale i formou několika setkání s veřejností, jsme prezentovali investiční záměr komplexní revitalizace lokality Jiřího z Poděbrad.

Akce zahrnuje obnovu následující infrastruktury:

J. z Poděbrad

Situační výkresy:

Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rozsáhlou a velmi nákladnou investici, kterou chceme zahájit v polovině letošního roku. Město Šumperk bude na její spolufinancování žádat dotaci ze strukturálních fondů EU - Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. V souvislosti s přípravou žádosti o tuto dotaci si Vás, vážení spoluobčané, dovoluji požádat o vyjádření svých názorů prostřednictvím vyplnění jednoduché ankety buď v papírové nebo elektronické podobě.

Vyplněnou anketu v papírové podobě můžete odevzdat na podatelnách MěÚ na nám. Míru 1 a Jesenické ul. 31 do středy 20. února 2008.

Výsledky elektronické ankety můžete vidět zde:

Děkuji Vám za Váš čas a věřím, že společnými silami budeme nadále pokračovat v obnově našeho krásného města.

Ing. Petr Suchomel, místostarosta