Město Šumperk uspělo v soutěži „O lidech s lidmi“

Projekt města Šumperka „Komunitní plánování sociálních služeb“ získal druhé místo v soutěži „O lidech s lidmi - cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO“.

Projekt města Šumperka „Komunitní plánování sociálních služeb“ byl dne 29. 1. 2008 oceněn 2. místem v soutěži „O lidech s lidmi - cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO“. Slavnostní vyhlášení se konalo v budově Ministerstva vnitra na workshopu na téma Zapojování veřejnosti, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Centra pro komunitní práci a byly na něm představeny vítězné projekty.

KPSS

Soutěž pořádá již pátým rokem Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s týdeníkem vlády Veřejná správa, Nadací Partnerství, za finanční podpory Evropské unie a Visegradského fondu a pod záštitou Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí.

Soutěž je určena pro zástupce státní správy a samosprávy, kteří zapojují do svého rozhodování veřejnost. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 30 projektů ve dvou kategoriích, z toho 17 projektů v kategorii Komunitní plánování sociálních služeb jako zvláštní typ zapojování veřejnosti.

Děkujeme všem občanům města Šumperka, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, kteří se na projektu podíleli.

Bc. Slavěna Karkošková,
koordinátor KPSS

Vlajky-SROP-EU-MMR