Městská knihovna v Šumperku se rozšíří

Městskou knihovnu v Šumperku čeká v letech 2008-2010 rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření. Vzhledem ke stísněným prostorám bude současná budova rekonstruována a v plánu je i stavba budovy nové, která bude se stávající budovou propojena.

Současná budova

KnihovnaObjekt stávající budovy bude po celkové rekonstrukci zachován jako variabilní víceúčelový prostor, který bude sloužit jako půjčovna pro děti. V suterénu objektu se dokončí rekonstrukce - bude vybudován víceúčelový sál pro konání kulturních akcí a přednášek. V 1.NP budou zachovány kanceláře, vybudují se nové elektrorozvody, bude zajištěna oprava (výměna) oken, všechny místnosti budovy dostanou nové podlahy.

Nová budova

Pro vybudování nové budovy je možné využít cca 1700 m2 - přilehlé parcely u stávající budovy knihovny. V každém podlaží přístupném veřejnosti bude umístěna kancelář a prostor pro knihovní službu, sociální zázemí, pro bezbariérový přístup osob a dopravu knih se počítá s výtahem. U knihovny se vytvoří i nová místa pro parkování návštěvníků.

Knihovna bude fungovat z větší části formou volného výběru s jedním vstupem (současně i východem) přes společnou recepci s možností automatické výpůjčky. V prostorách knihovny bude pro čtenáře umístěna půjčovna pro děti, dospělé, pedagogická a zvuková knihovna s odkládacími a sedacími prostory, studovna, čítárna periodik s možností drobného občerstvení. Ke stávajícím šesti pracovištím s PC se vybuduje minimálně sedm dalších pracovišť s počítači pro veřejnost s možností napojení na internet. Pro pracovníky knihovny bude vytvořeno zázemí, pro uskladnění knih vybudován nový velký sklad. Po provedení rekonstrukce a uvedení nové budovy do provozu se předpokládá zdvojnásobení návštěvnosti knihovny.

Současný stav

Město Šumperk prostřednictvím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku - zpracování studie“. Bylo osloveno pět subjektů, z jejichž předložených návrhů Rada města Šumperka schválila vybrat studii na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“ zpracovanou Ing. Arch. Vítem Janků jako podklad pro zpracování nabídky a následně pro zpracování projektové dokumentaci na tuto akci.

Harmonogram dalšího postupu

V únoru 2008 bude vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zpracovatele projektové dokumentace.

Celková předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci a rozšíření Městské knihovny v Šumperku včetně projektové dokumentace a interiéru je 90 mil. Kč vč. DPH. Na tuto investiční akci bude město Šumperk žádat o dotaci ze strukturálních fondů EU.

Studie na akci „Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny v Šumperku“

Před vlastním výběrem vítězné studie radou města byly všechny nabídky hodnoceny komisí pro výběr studie. Vítězný návrh komise hodnotila takto:

Ing. Andrea Jahnová, tisková mluvčí
Ing. Irena Bittnerová, vedoucí odboru RUI