Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku

Projekt se zabývá rekonstrukcí východního křídla objektu Pavlínina dvora v Šumperku, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

V rámci rekonstruovaného východního křídla dojde v 1. NP k vybudování nové galerie moderního umění, přednáškového sálu a městského informačního centra, ve 2. NP vznikne ubytovací kapacita v kategorii penzion o celkové kapacitě 30 lůžek.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Vlajka-SROP-EU-OK

Výše dotace:

ze strukturálních fondů (SF) 8 823 529,00
ze krajského rozpočtu 1 176 471,00
dotace celkem 10 000 000,00

spolufinancování žadatele 11 450 765,00
celkové uznatelné náklady 21 450 765,00

Harmonogram realizace: 02/2006 - 10/2006

Více informací o strukturálních fondech naleznete zde.