Kniha, image publikace a interaktivní CD-ROM o městě Šumperku

Projekt se zabývá tvorbou propagačních materiálů města Šumperka a blízkého okolí s cílem zvýšit informovanost o historii, současnosti a možnostech kulturního, přírodního a sportovního využití, určeného především pro turisty, návštěvníky ze zahraničí, ale i návštěvníky z celé České republiky.

Podstatným obsahovým prvkem knihy, image publikace i interaktivního CD-ROMU o městě Šumperku je přítomnost 3 jazykových mutací (polština, angličtina, němčina), díky kterým dojde k rozšíření cílové skupiny projektu.

Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

Vlajka-SROP-EU-OK

Výše dotace:

strukturální fondy EU 945 112,50 Kč
krajský rozpočet 189 022,50 Kč
dotace celkem 1 134 135,00 Kč

podíl žadatele 126 015,00 Kč
celkové náklady projektu 1 260 150,- Kč

Harmonogram realizace: 05/2005 - 12/2005

Více informací o strukturálních fondech naleznete zde.

Baner-Šumperkem pod křídly
Hniha byla slavnostně pokřtěna dne 26. ledna 2006