Dotace města

Po vstupu ČR do Evropské unie se Městu Šumperk otevřely nové možnosti získávat zdroje pro své investiční i neinvestiční aktivity ze strukturálních fondů EU. Město Šumperk se snaží tyto nové možnosti spolufinancování projektů co nejhojněji využívat a připravovat co nejkvalitnější projekty, aby měly co největší šanci být vybrány a získaly tak podporu z EU.

Město Šumperk získalo dotaci na realizaci následujících projektů: