Zephyrescu Konstantin

Narozen  13. listopadu 1814 (podle řeckého kalendáře) v Rumunsku, zemřel 8. února 1872 ve Vídni (pohřben podle svého přání v Šumperku).
Hutní a textilní podnikatel.
Společník textilní firmy Eduard Oberleithner a synové. Založil první nemocnici (špitál) na kraji dnešních Smetanových sadů a zřídil nadaci pro chudé, studenty, dívky a sirotky, do které vložil 31 000 zlatých. Čestným občanem města Šumperka byl jmenován před rokem 1860. V roce 1860 a 1870 se s tímto označením objevuje na voličských seznamech. Jeho portrét visel v radničním sále. V roce 1894 po něm byla pojmenována dnešní ulice Dr. E. Beneše. Zephyrescuovi byl postaven v prostoru čestného pohřebiště šumperského hřbitova čestný náhrobek a byly sem s největší pravděpodobností přeneseny i jeho tělesné pozůstatky ze zrušeného hřbitova v dnešních Jiráskových sadech. V roce 1909 zde byla pohřbena také jeho manželka Paulina.

Zdroj: FILIP, Zdeněk. Kdo byl kdo. 200 osobností z historie Šumperka. Pavel Ševčík – Veduta, Štíty, 2008, 1. vydání.