Wagner Karl Adolf

Narozen 30. května 1806 v Šumperku, zemřel 11. května 1877 v Olomouci.
Textilní podnikatel, zakladatel první mechanické přádelny lnu na Moravě, starosta města.
V roce 1841 se stal členem šumperské městské rady a o sedm let později byl velitelem národní gardy. V březnu roku 1849 byl zvolen prvním starostou Šumperka. V témže roce byl vyslán i do říšské rady. Jako starosta Šumperka dbal o zvelebení města, mj. zasypáním městského příkopu a jeho proměnou v park, provedením kanalizace nebo rozšířením hřbitova. Za své hospodářské i politické zásluhy byl ve Vídni vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunou a v Šumperku byl jmenován čestným občanem.

Zdroj: FILIP, Zdeněk. Kdo byl kdo. 200 osobností z historie Šumperka. Pavel Ševčík – Veduta, Štíty, 2008, 1. vydání.