Umlauf Karl, rytíř von Frankwell

Narozen 23. prosince 1796 v Šumperku, zemřel 8. března 1861 ve Vídni).
Právník, organizátor soudnictví, prezident Vrchního zemského soudu.
Práva vystudoval na univerzitě v Olomouci a ve Vídni. Působil na mnoha místech monarchie. V roce 1853 se stal prezidentem Vrchního zemského soudu v Bratislavě a o tři roky později v Pešti. V roce 1858 povýšen do rytířského stavu. Čestným občanem města Šumperka byl jmenován v roce 1860. V roce 1876 byly vydány jeho Kronikaměsta Šumperka.

Zdroj: FILIP, Zdeněk. Kdo byl kdo. 200 osobností z historie Šumperka. Pavel Ševčík – Veduta, Štíty, 2008, 1. vydání.