Seidl Ignaz

Narozen 25. září 1851 v Šumperku, zemřel 4. května 1929 v Šumperku (zde pohřben v rodinné hrobce).
Komerční rada a textilní podnikatel.
Syn textilního podnikatele Ignaze Seidla, jenž jej vychoval pro dráhu obchodníka a průmyslníka. Významně se zasloužil o modernizaci sudkovské přádelny. V Šumperku byl členem zastupitelstva a v letech 1897–1906 byl radním.
Bydlel v Kirchengasse č. 1 (dnešní Sadová), později v Schulgasse č. 3 (tzv. Seidlův palác v dnešní Hanácké ulici). Čestným občanem města Šumperka byl jmenován 9. března 1917.

Zdroj: FILIP, Zdeněk. Kdo byl kdo. 200 osobností z historie Šumperka. Pavel Ševčík – Veduta, Štíty, 2008, 1. vydání.