Nejedlý Zdeněk

Narozen 10. února 1878, zemřel 9. března 1962. 
Historik, hudební vědec, v té době ministr práce a sociální péče, čelný představitel KSČ.
Čestné občanství města Šumperka mu bylo uděleno 2. února 1948. Diplom čestného občanství předala Nejedlému delegace města Šumperka 20. května 1948.

Převzato z CD "Šumperkem pod křídly."