Krátký František

Narozen 21. února 1893 v Kožušanech u Olomouce, popraven 7. května 1942 v Mauthausenu, Německo.
Brigádní generál in memoriam, plukovník – velitel pěšího pluku 13, člen odboje.
V rakousko-uherské armádě sloužil jako kadet u 97. pěšího pluku. Zajat byl 21. června 1915. Do československých legií v Rusku se přihlásil v březnu roku 1917, Voroněžská gub. Bobrov. Poté byl v červnu zařazen jako vojín k 5. střeleckému pluku. Jako poručík 8. střeleckého pluku přešel 29. července 1920 do služby v československé armády. V období před 2. světovou válkou byl velitelem pěšího pluku 13 v Šumperku. Za členství v ilegální organizaci Obrana národa byl 22. října 1941 v Olomouci zatčen. Byl vězněn a nakonec popraven v koncentračním táboře. Po válce byl povýšen in memoriam na generála. 29. dubna 1946 byl jmenován čestným občanem Šumperka in memoriam, je po něm pojmenovaná šumperská ulice.