Fierlinger Zdeněk

Narozen 11. července 1891, zemřel 2. května 1976.
Předseda vlády v letech 1945-1946, poté náměstek předsedy vlády.
Čestným občanem byl jmenován 14. prosince 1945. Diplom čestného občanství byl Fierlingerovi, tehdy již jako ministrovi průmyslu, předán delegací města Šumperka až 20. května 1948 v Praze.

Převzato z CD "Šumperkem pod křídly."