Kácení stromů

Postup kácení stromů rostoucích mimo les

  1. strom musí být na pozemku ve vlastnictví města Šumperka
  2. žadatel kontaktuje odbor MJP, referenta oddělení komunálních služeb - Ing. Šárku Hofmannovou, tel: 725 504 815, sarka.hofmannova@sumperk.cz, která posoudí problematiku společně s odpovědným referentem odboru životního prostředí na MěÚ Šumperk na místním šetření
  3. v případě, že budou zjištěny závažné důvody, oddělení komunálních služeb zpracuje žádost, kterou podá na příslušný odbor MěÚ Šumperk (odbor ŽP), žádost obsahuje i návrh umístění náhradních výsadeb
  4. odbor ŽP zahájí správní řízení a vydá rozhodnutí o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les
  5. po uplynutí lhůty pro možnost odvolání oddělení komunálních služeb určí termín provedení odstranění stromu
  6. oddělení komunálních služeb zajistí provedení náhradních výsadeb v souladu s rozhodnutím

V případě požadavku občanů na prořezání stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka, je potřeba kontaktovat referenta oddělení komunálních služeb, který na místě samém problematiku posoudí a navrhne řešení.