Městská policie

Městskou policii Šumperk zřídilo zastupitelstvo města Šumperk obecně závaznou vyhláškou. Řídí ji starosta města Mgr. Miroslav Adámek.

Telefonní seznam

Městská policie Šumperk

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii (strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Úkoly Městské policie:

Strážník Městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:

Kontaktní adresa :

Městská policie
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Česká republika (CZ)
tel : + 420 156, + 420 583 213 000