Komise rady města

Komise rady města jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí obce a jejich občanů).

Ze své činnosti jsou komise odpovědny radě města. V případě, že byl komisi svěřen výkon přenesené působnosti, je komise na svěřeném úseku odpovědna starostovi města. Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává rada města. Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Svá stanoviska a návrhy předkládá předseda komise radě města. Komise mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání rady města.

Komise pro dotace z rozpočtu města

Předseda: MUDr. Miloslav Borek
Tajemník: Mgr. Iveta Vymazalová
Členové: Jiří Gonda, Michal Bubeník, Jaroslav Horák ml., Ladislav Sebök, Zdeněk Zerzáň, Mojmír Janků,  Radovan Auer, Květoslav Vykydal

Komise strategického rozvoje a výstavby

Předseda: Ing. et Ing. arch. Abayomi Omishore, Ph.D.
Tajemník: Ing. Lenka Krobotová
Členové: Zdeněk Stojaník, Jiří Valert, Jiří Vozda, Jana Richtrová, Vladislav Mesiarkin, Roman Bednář, Valerie Hrubá, Martin Hons

Komise životního prostředí a energetiky

Předseda: Ing. Jaroslav Horák st. (SPD)
Tajemník: Olga Havlíčková
Členové: Marek Pažitka, Petr Prokeš, Vladimír Haitmar, Slavomír Bušina, Miroslava Pořízková, Jitka Sitařová, Vladimír Hošek, Ondřej Polák

Komise školství a sportu

Předseda: PaedDr. Hynek Pálka (Šumperáci)
Tajemník: Bc. Jana Nedělníková
Členové: Gabriela Kubešová, Petr Jakoubek, Pavel Mareš, Petr Opekar, Michaela Jirošová, Eva Kupková, Jan Křížek, Pavla Zerzáňová Hilšerová

Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu   

Předseda: Josef Macek, DiS. (ANO 2011)
Tajemník: Bc. Martina Plesníková
Členové: Kamil Navrátil, Luboš Heider, Věra Kocourková, Andrea Veselovská, Matěj Kašík, František Merta, Martin Kuchtík, Markéta Berková

Komise sociální

Předseda: Dušan Ščambura (PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a NK)
Tajemník: Zuzana Müllerová, DiS.
Členové: Angelis Zdukos, Taťána Kašparová, Milena Kratochvílová, Ivo Fischer, Ludvík Koblížek, Jana Lubojacká, Václav Kopa, Vendula Škvařilová

Komise dopravy

Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová
Členové: Martin Hladil, Richard Hrdina, Zdenek Suchomel, Jan Karger, Zdeněk Kocourek, Jaroslav Horák st., Radek Bubeník, Petr Koruna

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě

Předseda: František Porteš (ANO 2011)
Tajemník: Bc. Slavěna Karkošková
Členové: Jaromír Vondra, Miroslav Nečas, Milan Kukula, Václav Doubrava, Rostislav Matušek, Jiří Skrbek, Jakub Macek

Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností

Předseda: Martin Janíček (ANO 2011)
Tajemník: Kateřina Bezdíčková
Členové: Klára Dubovská Holubová, Petr Sovadina, Zdeněk Brož, Jaroslava Horáková, Zdena Laštuvičková, Ivana Jordová, Zuzana Hicks, Tomáš Menšík