Rada města

Rada města Šumperka je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šumperka má 9 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Jednání rady jsou neveřejná.

Složení Rady města Šumperka:

AdámekMgr. Miroslav Adámek

kandidát za: ANO 2011 a nezávislí
telefon: 583 388 504, mobil: 608 774 468, e-mail:miroslav.adamek@sumperk.czKosteckáMgr. Bc. Eva Kostecká

kandidát za: Šumperáci (STAN a TOP 09)
telefon: 583 388 505, mobil: 607 055 164, e-mail:eva.kostecka@sumperk.cz
HošekMgr. Karel Hošek

kandidát za:Šumperáci (STAN a TOP 09)
telefon: 583 388 507, mobil: 607 055 368, e-mail:karel.hosek@sumperk.cz
HrubáValerie Hrubá

kandidát za: ANO 2011 a nezávislí
telefon: 583 388 519, mobil: 607 054 771, e-mail: valerie.hruba@sumperk.czAuerRadovan Auer


kandidát za:Šumperáci (STAN a TOP 09)
mobil: 602 255 546, e-mail: radek.auer@pragency.cz


HoždoraMartin Hoždora

kandidát za: ANO 2011 a nezávislí
e-mail: martin.hozdora@sumperk.czMacekIng. Roman Macek

kandidát za: Občanská demokratická strana
mobil: 602 704 750, e-mail: roman.macek@sumperk.czKunčarováMgr. Jana Rybová Kunčarová

kandidát za: ANO 2011 a nezávislí
mobil: 725 543 844, e-mail: jana.rybovakuncarova@sumperk.cz
VolnohradskýMUDr. Radan Volnohradský


kandidát za:ANO 2011 a nezávislí
mobil: 777 458 290, e-mail: radan@spk.cz

 

Dokumenty Rady města :