Rada města

Rada města Šumperka je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Šumperka má 9 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Jednání rady jsou neveřejná.

Složení Rady města Šumperka:

SpurnýMgr. Tomáš Spurný

kandidát za: Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK
telefon: 583 388 504, mobil: 601 352 478, email: tomas.spurny@sumperk.czNovotnáIng. Marta Novotná

kandidát za: Šumperáci
telefon: 583 388 505, mobil: 724 246 558, email: marta.novotna@sumperk.cz
Jakub JirglIng. Jakub Jirgl

kandidát za: ANO 2011
telefon: 583 388 507, mobil: 608 250 233, email: jakub.jirgl@sumperk.czMartin Hoždora


kandidát za: ANO 2011
mobil: 775 308 702, email: martin.hozdora@sumperk.cz

Kohajdadoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

kandidát za: Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK
email: michael.kohajda@sumperk.czRybová KunčarováMgr. Jana Rybová Kunčarová

kandidát za: ANO 2011
email: jana.rybovakuncarova@sumperk.cz
Ing. Roman Macek

kandidát za: Občanská demokratická strana
email: romma@centrum.cz


ŠčamburaDušan Ščambura

kandidát za: Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK
mobil: 737 117 096, email: d.scambura@seznam.czVolnohradzskýMUDr. Radan Volnohradský

kandidát za: ANO 2011
email: radan@spk.cz

 

Dokumenty Rady města :